اهواز،بلوار آیتالله بهبهانی،حدفاصل میدان جمهوری و پل ششم،(دید از میدان جمهوری)

دسته: برچسب: ,
فهرست